สศช. เผย พบหนี้เสียบ้านต่ำกว่า 3 ล้านเพิ่ม หนี้ครัวเรือนยังตึงตัว

89

มิติหุ้น – เลขาฯ สศช. เผยไตรมาสแรก พบหนี้เสียบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านเพิ่ม ขณะที่หนี้ครัวเรือนยังตึงตัวแม้ชะลอลง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ว่า พบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านวงเงินน้อยกว่า 3 ล้านบาท

โดยยอดคงค้างหนี้เสียของสินเชื่อบ้านขยายตัวเร่งขึ้นถึง 7% จากไตรมาสที่ผ่านมาที่หดตัว 1.7% หรือ คิดเป็นสัดส่วน 3.6% ต่อสินเชื่อรวม โดยเกือบ 3 ใน 4 หรือ 73.4% เป็นหนี้เสียของสินเชื่อบ้านวงเงินน้อยกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 4.5%

ขณะที่ภาพรวมหนี้ครัวเรือนพบว่า ชะลอตัวต่อเนื่องในไตรมาสสี่ ปี 2566 และภาพรวมปี 2566 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 16.36 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3% ลดลงจาก 3.4% ของไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาล เพิ่มขึ้น 0.2%

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon