ครม. อัดแพ็คเกจใหญ่ Visa ดึงต่างชาติมาไทย

125

มิติหุ้น – ครม. เห็นชอบมาตรการ และแนวทางการตรวจลงตรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เน้นรูปแบบ Visa ตอบโจทย์ต่างชาติ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้คนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ให้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศร่วมกัน

ยืดระยะเวลา Visa

สำหรับมาตรการนี้ จะมีการให้สิทธิ์ยกเว้นการลงตรวจสามารถพำนักในประเทศไทยไม่เกิน 60 วัน เพิ่มการตรวจลงตราประเภทใหม่ Destination Thailand Visa (DTV) พร้อมทั้งการปรับปรุงสิทธิสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยขยายเวลาพำนักในประเทศไทยหลังจบการศึกษา 1 ปี

ปรับหลักเกณฑ์ Long Stay

รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวพำนักระยะยาว (Long Stay) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสงค์ใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนั้นจะช่วยดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพเข้าประเทศ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon