แอกซ่าประกันภัย ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “Week for Good 2024″

18

มิติหุ้น  –  แอกซ่าประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศผ่านโครงการ Week for Good 2024 ที่จัดขึ้นขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยโครงการในปีนี้ได้มุ่งเน้นในแนวคิด “การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” ช่วยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จากการสร้างทุ่นเก็บขยะจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ปั้นลูก EM และกิจกรรมเก็บขยะทางน้ำ ซึ่งความตั้งใจและความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญ

โดยแอกซ่าร่วมมือกับวัดจากแดง ซึ่งเป็นศูนย์ริเริ่มการรีไซเคิลและอัพไซเคิลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการ อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอกซ่าในการสร้างความยั่งยืนผ่านโครงการในครั้งนี้

มร. กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ว่า “โครงการ Week for Good เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าต่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงพนักงานแอกซ่าทั่วโลกได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและสอดรับกับวัตถุประสงค์ขององค์กร”

 “ทั้งนี้ แอกซ่าได้ดำเนินธุรกิจซึ่งมีนโยบาย ESG เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการของการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Climate Change and Biodiversity) ซึ่งนับเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก ที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนอย่างแท้จริง” มร. กิลโยม มิราโบว์ กล่าวเสริม

โดยตลอดช่วงการจัดโครงการ Week for Good 2024 แอกซ่าประเทศไทยยังคงเดินหน้าเป็นผู้นำตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้อง ดูแล ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon