อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET

17

มิติหุ้น  –  อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน (PET Youth Camp) นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 60 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ร่วมกิจกรรมสานพลังผู้นำรุ่นเยาว์จัดการพลาสติก PET และให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ และประเภทของพลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้นวัตกรรมการรีไซเคิลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก และทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียนและชุมชนของตนได้ พร้อมนำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จัดการขยะรีไซเคิล ณ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เพื่อทำกิจกรรม ข.ขวด (PET) ไปไหน เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยค่ายเยาวชนต้นแบบบริหารจัดการพลาสติก PET อย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ปี 2 โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยัง 337 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าให้ความรู้แก่นักเรียน 40,000 คน ภายในปี 2568

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon