เดลต้า ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100 Universe ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน สำหรับผลงานดีเด่นด้านความยั่งยืน

15

มิติหุ้น  –   บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating จากสถาบันไทยพัฒน์ หนึ่งในรายชื่อ 100 บริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2567 หรือ ESG100 Universe จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับรางวัลดังกล่าวสำหรับผลงานดีเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เดลต้า ติดหนึ่งใน 100 บริษัทชั้นนำด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100 ประจำปี 2567 จากบริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ทั้งหมด 920 แห่งที่ได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งการประเมินใช้ข้อมูลจำนวนกว่า 17,037 จุดข้อมูล จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมถึงเอกสารที่บริษัทต่างๆ เปิดเผยต่อสาธารณะในคำชี้แจงข้อมูลประจำปีหรือรายงานประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการจัดอันดับและรวบรวมรายชื่อบริษัท ESG100 โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR ระดับโลก (Global Initiative for Sustainability Ratings) ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดประเภทบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ ESG100 แปดประเภท โดยเดลต้าติดอันดับบริษัทชั้นนำในกลุ่มเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในดัชนี Thaipat ESG ซึ่งนักลงทุนจากทั่วโลกสามารถใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบกับบริษัททั่วโลกในเมตริกต่างๆ รวมถึง ผลตอบแทนราคาหุ้น (Price Return) ผลตอบแทนรวม (Total Return) และผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) โดยดัชนี Thaipat ESG ถูกคำนวณและเผยแพร่ในรูปแบบของดัชนี S&P Dow Jones Custom

นับตั้งแต่เปิดตัว เดลต้า ประเทศไทย จัดอยู่ในรายชื่อประจำปีของสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะบริษัทที่มีผลงานด้าน ESG ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดหุ้นไทย การได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องของเดลต้าเป็นผลมาจากกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและการมอบมูลค่าเพิ่มที่ดีเลิศแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon