“ก.ล.ต. ร่วมกับ FETCO และ TDO จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2” มาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ค่ะ

13

มิติหุ้น  –  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการตลาดทุนร่วมใจสร้างกุศลบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งภาคตลาดทุนไทยร่วมแสดงพลังความร่วมมือด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคสะสม 6.02 ล้านซีซี

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon