วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2022
หน้าแรก แท็ก บลจ.กรุงศรี

แท็ก: บลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFGPE-UI โอกาสโตอย่างแตกต่างจากการลงทุนใน Private Equi...

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้ – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI) สร้างโอกาสโตอย่างแตกต่างด้วยการลงทุนใน Private Equity ชั้นนำ กระจายการลงทุนในหลายธุรกิจทั่วโลก เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มี.ค. 65 เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดก...

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุน KFCYBER กระจายการลงทุนครบทุกมิติ จับโอกาสโตในธีม Cyber...

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุน KFCYBER กระจายการลงทุนครบทุกมิติในธีม Cyber Security เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ในยุคดิจิตอลที่โลกอินเทอร์เน็ตกว้างขึ้นแ...

บลจ.กรุงศรี ได้รับเลือกเป็นผู้จัดการตราสารทุนให้ กบข.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้ทำหน้าที่บริหารกองทุนย่อยของ กบข. แบบเฉพาะเจาะจง (Specialized Fund) ประเภทตราสารทุนไทย เป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องไปถึงปี 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. และ นางส...

กบข. แต่งตั้ง 3 บลจ. เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย

มิติหุ้น    -  กบข. ลงนามแต่งตั้ง 3 บลจ. ประกอบด้วย บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย มูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน อายุสัญญา 3 ปี ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ลงนามในส...

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFFVPE-UI ครั้งแรกกับโอกาสลงทุนในธุรกิจ Start-up เด่นข...

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(KFFVPE-UI) สำหรับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ Start-up ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS