หน้าแรก แท็ก NAV

แท็ก: NAV

บลจ.อีสท์สปริง คลอดตราสารหนี้ระยะสั้น ชูผลตอบแทน 2%

มิติหุ้น - บลจ.อีสท์สปริง คลอดกองตราสารหนี้ระยะสั้น ES-GOVCP6M11 เน้นรักษาเงินต้น ชูผลตอบแทน 2% ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุน บลจ.อีสท์สปริง หรือ Eastspring ได้เปิดขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M11 (ES-GOVCP6M11) อายุกองทุนประมาณ 6 เดือน มูลค่าโครงก...

บลจ.อีสท์สปริง เสิร์ฟกองทุนตราสารหนี้ แจกผลตอบแทน 2%

มิติหุ้น - บลจ.อีสท์สปริง เสนอกองทุนเปิด ES-GOVCP6M7 เน้นรักษาเงินต้น หวังผลตอบแทน 2% ต่อปี บลจ.อีสท์สปริง โดย นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ES-GOVCP6M7 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการรวม 3 พันลบ. ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ ซึ่งผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้ร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS