วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2022
หน้าแรก แท็ก NMG

แท็ก: NMG

บุญเอื้อ – ณัฐพงศ์ 2 นักลงทุนรายใหญ่ ประกาศซื้อหุ้น NBC จาก NMG ในสัดส่วน ...

มิติหุ้น   -  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ในการอนุมัติซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด หรือ NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง NNV ถือหุ้นอยู่ในบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (Natio...

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP จำนนวน 7 หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน...

มิติหุ้น-ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดังนี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG

มิติหุ้น-ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย "SP" (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น บัดนี้ NMG ได้นำส่งงบการเงินด...

5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้นภาคเช้า

อันดับที่ 1  TSE เผยออก TSR จำนวน 381 ล.หุ้น แถมขายหุ้นกู้ 1พันล.หวังโกยเงินลงทุนพลังงานข้ามชาติ ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ หรือ TSE โดย “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 ได้อนุมัติ...

ผถห.ฉลุย NMG ไฟเขียวคืนช่อง “SPRING 26” มีผล 16 ส.ค.นี้

มิติหุ้น-บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) โดยนายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จำกัด(เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS