หน้าแรก แท็ก PP

แท็ก: PP

TSIขายPPให้บุคคล 4 รายมูลค่า 80.5 ลบ.

มิติหุ้น-บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย หรือ TSIแจ้งว่าได้ออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวน185 ล้านหุ้นราคา 0.60 บาท/หุ้นรวมมูลค่า 80.5 ล้านบาทให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ราย ได้แก่1.นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 83,333,33 หุ้น, 2.นายสาธิต สัจจะมุนีวงศ์ 5,000,000 หุ้น, 3นายวิโรจน์ นูคำดี 22,833,333หุ้น,และ 4.นางสุพิน ศิริโภ...

SIMAT ขาย PP จำนวน 10ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3บ. ให้ “นายธีระ กิตติจิระกุลR...

มิติหุ้น-แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์  29 ธ.ค. 2560 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  หุ้นสามัญ  เสนอขายให้ นายธีระ กิตติจิระกุล จำนวนหุ้นที่จัดสรร 10 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายได้: 10 ล้านหุ้นราคาจองซื้อ 3บาทต่อหุ้น  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น   วันที่ 01 พ.ย. 2560 ถึงวั...

PACE เผย SCB ซื้อ PP ล็อตแรก 400 ล้านหุ้น จากจำนวนจองซื้อรวม 1.5พันล้านหุ้น

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น หรือ  PACE  โดย  นายสรพจน์ เตชะไกรศรี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปิดเผยว่า บริษัทได้มีมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)เนื่องด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB ได้มีหนังสือแจ้งความประส...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS