ACCตัดใจขายที่ดินมูลค่า 240 ล้านบาท

114

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ACC ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำสัญญาขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้า จำนวน 9 หลัง และระบบสาธารณูปโภค ตั้งอยู่ในต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ มูลค่า 240 ล้านบาท ให้กับบริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท

โดยการขายที่ดินดังกล่าวจะทำให้บริษัทจะมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ รวมทั้งลดภาระหนี้และลดภาระดอกเบี้ยจ่าย

ทั้งนี้ การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ม.ค.61