TLUXE เดินหน้า “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย”ปี 2/2561 อีก 30 โรงเรียน ตชด.ทั่วประเทศ

214

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการ CSR  พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE ร่วมส่งมอบอาหารสัตว์น้ำในโครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย”  ปี 2/2561 โดยมี พ.ต.ต.ภาสกร หนุดตะแสง ผู้บังคับกองร้อย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 นายสุรศักดิ์ ต้นสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง จ.นครพนม  เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองดู่ และ โรงเรียน ตชด.คอนราดเฮงเค็ล จ.นครพนม  โดยในปี 2561 มีแผนดำเนินการส่งมอบจำนวน 30 โรงเรียน  หลังจากดำเนินการส่งมอบแล้ว 23 โรงเรียน ในปี 2560 และจะส่งมอบจนครบ 207 โรงเรียน ตชด. ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศจนครบในลำดับต่อไป  เมื่อเร็วๆ นี้