โทอะโกเซ ฉลองเปิดโรงงานแห่งใหม่ในอีอีซี

114

มร. มิคิชิ ทากะมูระ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมร. อิชิโร อิการาชิ ประธานบริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่นิคม WHA ESIE 2 พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงยินดีในพิธี ได้แก่ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ และนางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม