Tuesday 26 May 2020
Home Tags IEC

Tag: IEC

บอร์ด IEC ยื่นศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราว

มิติหุ้น-นายอภิเซษฐ ไพบูลย์พันธ์ รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) เปิดเผยว่าตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.ค. 2...

# IEC (มิติหุ้น) บอร์ดยื่นขอศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราวล่าสุดศาลได้รับฟ้องแล...

# IEC (มิติหุ้น) บอร์ดยื่นขอศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราวล่าสุดศาลได้รับฟ้องแล้ว กรณี ตลท.มีคำสั่งเพิกถอน IEC ออกจากตลท.หลังปลด SP ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.ค.2562

เด็กแนว-ตีมูลค่า 19 หุ้น ปลด SP

ตัดสินใจกันให้ดีกับหุ้นที่ ตลท. เปิดให้เทรด 19 หุ้นที่ติด SP มาเป็นเวลานาน เนื่องจากเข้าข่ายเหตุแห่งการเพิกถอน เพราะมีประเด็นการประกอบธุรกิจและไม่สามารถที่จะส่งงบการเงินครบถ้วนตามกำหนด   หุ้นเหล่านี้สามารถประเมินจากงบการเงินล่าสุดได้ เพื่อเป็นแนวทางในการคาดแนวโน้มของราคา     ขณะที่กระแสข่าวที่เข้ามา...

เด็กแนว (เช้า) – ประเมินมูลค่า 25 หุ้น SP เตรียมเปิดเทรด ภาค 2 หลักทรัพย์อ...

ประเมินมูลค่า 25 หุ้น SP เตรียมเปิดเทรด ภาค 2 หลักทรัพย์อันดับ13 - 25 หลังจากภาคแรกได้วิเคราะห์หุ้น 12 บริษัทไปแล้ว ซึ่งในชุดแรกนั้นประเมินมูลค่าไม่ยาก  เพราะแจ้งงบการเงินครบถ้วนถึงงวดล่าสุด  แต่ในชุดที่สองนี้ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากแจ้งงบการเงินไม่ครบตามที่ ตลท. สั่งให้ดำเนินการ หุ้นกลุ่มนี้จึงเข...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS