SICT เรียกกระแสนักลงทุนให้ความสนใจอื้อ มั่นใจหุ้นเทคโนโลยีความหวังของไทย อนาคตเติบโต 2 เท่าภายใน 4 ปี

744

SICT เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยตั้งเป้าระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจไมโครชิพ ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในตลาด RFID สำหรับปศุสัตว์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า

โดยนายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT กล่าวว่า SICT เป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายไมโครชิพ (Microchip) สำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา SICT เป็นบริษัทไทยในธุรกิจไมโครชิพที่ยืนหยัดแข่งขันในเวทีโลก โดยมีโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่จะเป็นผู้ออกแบบไมโครชิพ และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจ จากนั้นจะว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นให้ผลิตไมโครชิพ ซึ่งข้อดีของธุรกิจโมเดลแบบนี้ คือ บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบริหารโรงงาน ความเสี่ยงจึงต่ำกว่า โดย SICT จะเน้นถือครองทรัพย์สินทางปัญญา

“จุดเด่นของ SICT คือ บริษัทเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายไมโครชิพแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ โดยธุรกิจไมโครชิพนี้ลอกเลียนแบบได้ยาก เป็นเทคโนโลยีความหวังของไทยที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่ New S-Curve และมีเป้าหมายเติบโต 2 เท่าภายใน 4 ปี”

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ธุรกิจของ SICT แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเลกทรอนิกส์ยานยนต์ ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูล และไมโครชิพอื่นๆ

“เราเล็งเห็นศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ จากการพัฒนาไมโครชิพและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อรองรับธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตอย่างมหาศาล อาทิ เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ ที่เชื่อมต่อกับมือถือ โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ การ์ด NFC ทดสอบคุณภาพน้ำ และโซลูชั่นตรวจสอบสินค้าปลอม”

นางสาวอรุณี พูนทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SICT มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO ไปใช้ในการขยายธุรกิจไมโครชิพอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของบริษัท และลงทุนหรือมองหาโอกาสร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ SICT และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั่วไป

SICT มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนที่ต่ำมาก เพียง 0.39 เท่าและอัตราการทำกำไรขั้นต้น 48.6% และอัตรากำไรสุทธิ 16.3% ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2563

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างปี 2560-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับ 310.71 ล้านบาท 377.04 ล้านบาท และ 308.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไตรมาสแรกของปี 2563 มีรายได้ที่ 95.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 72.85 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 30.70% ในขณะที่กำไรสุทธิในปี 2560 ถึงปี 2562 กำไรสุทธิเท่ากับ 38.66 ล้านบาท 51.68 ล้านบาท และ 24.46 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไตรมาสแรกของปี 2563 มี กำไรสุทธิ เท่ากับ 15.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.39 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็น 553.36% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรสุทธิในไตรมาสล่าสุด มาจากรายได้ในกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ที่เติบโต และรายได้ในกลุ่มระบบกุญแจสำรองฯ ที่เริ่มกลับมาเนื่องจากคลายกังวลเรื่องสงครามการค้า