กลยุทธ์การลงทุน -“เกิดเหตุชุมนุม” เป็นจังหวะซื้อหุ้นไทย?

208

ทางหลักทรัพย์กรุงศรีได้มีการศึกษาผลกระทบความไม่สงบทางการเมืองต่อดัชนี SET พบว่า ดัชนี SET เป็นหนึ่งในตลาดที่ช้าที่สุดในโลก นับตั้งแต่การเริ่มต้นความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ดัชนี SET มีผลตอบแทนน้อยกว่า MSCI Asia ex-Japan ราว 15% ซึ่งมากกว่าเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง 4 ครั้งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ามุมมองเชิงลบจากเศรษฐกิจของไทยและความไม่สงบทางการเมือง เราคาดว่าความแตกต่างระหว่างหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกไม่สามารถต่างไปได้นานกว่านี้แล้ว ดังนั้นเราแนะนำนักลงทุนให้พิจารณาสถานการณ์นี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้น จากเหตุการณ์ทางการเมืองได้เปิดเผยออกมา

การพัฒนาวัคซีนจะช่วยหนุนตลาดหุ้นทั่วโลก จากการที่ผู้พัฒนาวัคซีนหลายรายกำลังเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 3 เราคาดว่าจะมีข่าวความคืบหน้ามากขึ้นในตลาดในช่วงปลาย ต.ค. เราคาดว่าผลการทดลองวัคซีนจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ซึ่งเราถึงตลาดหุ้นไทยด้วย เราคาดว่า SET จะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นอื่น

หุ้นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมาจะให้ผลตอบแทนโดดเด่น หุ้นกลุ่มวัฏจักรได้มีผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดนับตั้งแต่การปิดเมืองจากการระบาดของ Covid-19 ค่า PER ของหุ้นเหล่านี้อาจดูไม่น่าดึงดูดนักเนื่องจากการฟื้นตัวเพียงบางส่วนในปี 2021F อย่างไรก็ตามค่า PBV ดูน่าดึงดูดในหุ้นหลายกลุ่มหลัก

สะสมหุ้นวัฎจักรที่ตามหลังตลาด – BDMS, BH, IVL และ PTTGC เราแนะนำนักลงทุนให้เริ่มสะสมหุ้น BDMS, BH, IVL และ PTTGC ซึ่งหุ้นเหล่านี้ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ และจะไดรับประโยชน์หากมีความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีน Covid-19

ปัจจุบันดัชนี SET ซื้อขายอยู่ +1.7SD ค่าเฉลี่ย 3 ปี …แต่ดัชนี SET ไม่แพงเกินไปสำหรับผลประกอบการปี 2021

 

 

 

 

 

Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

โดย กรุงศรีทล์อก

www.mitihoon.com