กายกรรมทีมเศรษฐกิจ

112

 

 

 

ที่มา :  http://www.natethip.com/news1.php?id=124

โดยเนตรทิพย์กระพริบข่าวร้อน

www.mitihoon.com