“ไดกิ้น” มอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่า 105,930 บาท ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

199

 

มิติหุ้น-นางสาวรัชณิฏา สงวนเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย VIP บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้นอินเวอร์เตอร์ ขนาดการทำความเย็น 12,000 BTU ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 105,930 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี และนายศุภกฤษ อธิขจรสุข ผู้จัดการส่วนงานฝึกอบรม บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน’

www.mitihoon.com