“มินทร์ อิงค์ธเนศ” ดอดขายหุ้น BOL ในกระดาน BIGLOT จำนวน 24.6 ล้านหุ้น

282

มิติหุ้น “มินทร์ อิงค์ธเนศ” ดอดขายหุ้น BOL ในกระดาน BIGLOT จำนวน 24.6 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.9981 % ทำให้ยังคงถือหุ้น 7.882 % และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มจะลดลงจาก 31.0107 % เหลือ 28.0125 %