ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้

154

#2.UWCผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “เอื้อวิทยา”ไปเป็น “สกาย ทาวเวอร์” รวมถึงเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม UWC เป็น “STOWER”  (เอสทาวเวอร์) โดยบริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่วันที่ 9 ก.ค.64 โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตใน S-Curve ใหม่โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ “3 S” คือ Speed  Smart และ Synergy  เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวและมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Success)  ซึ่งจะสร้างให้ STOWER มีความมั่นคงได้ในระยะยาว  ล่าสุดบริษัทได้เริ่มเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทเลคอมในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นโอกาสธุรกิจจากความต้องการของประชากรกว่า 110 ล้านคน และเม็ดเงินลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ในธุรกิจเทเลคอม รวมถึงการสนับสนุนในระดับนโยบายของรัฐบาลฟิลิปปินส์

https://lin.ee/cXAf0Dp