วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2022
หน้าแรก แท็ก UWC

แท็ก: UWC

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ UWC กับพวก รวม 4 ราย กรณีทุจริตทำให้ UWC เส...

มิติหุ้น - ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) กับพวกรวม 4 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีทุจริตจากการขายเงินลงทุนในบริษั...

UWC เปลี่ยนชื่อใหม่ “สกาย ทาวเวอร์” พร้อมก้าวสู่นิว S-Curve

มิติหุ้น-นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER  เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “เอื้อวิทยา” ไปเป็น “สกาย ทาวเวอร์” รวมถึงเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม UWC เป็น “STOWER”  (เอสทาวเวอร์) โดยบริษ...

ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้

#2.UWCผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “เอื้อวิทยา”ไปเป็น “สกาย ทาวเวอร์” รวมถึงเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม UWC เป็น “STOWER”  (เอสทาวเวอร์) โดยบริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่วันที่ 9 ก.ค.64 โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตใน S-Curve ใหม่โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ “3 S” คือ Spe...

UWC แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น “สกาย ทาวเวอร์” ใช้ตัวย่อหุ้น STOWER

  ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.เอื้อวิทยา หรือ UWC แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อ 29 เม.ย.64 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท นั้น บริษัทได้ดำเนิน...

UWC ซุ่มดีลลูกค้าใหม่‘GLOBE TELECOM’-งบเทริ์นอะราวด์

  มิติหุ้น-นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอื้อวิทยา (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตรา 1 ต่อ 1 และได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1  ซ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS