JKN เปิดเกมรุก ปั้น JKN-CNBC สถานีข่าวเศรษฐกิจตลอด 24 ชั่วโมงของคนไทย จับมือกับ AIS PLAY เสริฟรายการข่าว หวังขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่

103

มิติหุ้น  –  นาย รัชชพล เหล่าวานิช บรรณาธิการบริหารของ JKN-CNBC เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 กันยายนนี้ จะเป็นอีกวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการสื่อด้านเศรษฐกิจของไทย เมื่อ JKN-CNBC สถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 24 ชม. จะออกอากาศอย่างเป็นทางการแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ผ่านแพลตฟอร์ม IPTV ของ AIS PLAY ช่อง 642  

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ปัญหาเศรษฐกิจทั้งเรื่องปัญหาปากท้อง ไปจนถึงเรื่องของการทำมาหากิน และการลงทุนในยุคนี้ต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“จังหวะเวลาในช่วงนี้ลงตัวมาก เพราะภายใต้สภาะของความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่า VUCA ในเวลานี้ คนไทยกำลังต้องการ วัคซีน ที่จะช่วยให้ ลดความเสี่ยงในการลงทุน และถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะมี สถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่จะช่วยให้แนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการลงทุนได้อย่างเต็มรูปแบบ”

เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของสื่อในยุคใหม่ ที่เข้าสู่ความเป็น ดิจิตอล คอนเทนต์ มากขึ้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ JKN-CNBC เลือกช่องทางในการนำเสนอผ่านแฟลตฟอร์มที่ตรงไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งผ่านแพลตฟอร์ม ของ AIS PLAY และยังนำเสนอบนโซเชียลมีเดีย อื่น ๆ เช่น Face Book, Twitter, You tube ภายใต้ชื่อ JKN-CNBC รวมทั้งนำรายการหลัก ๆ ที่นำเสนอไปนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล JKN18 มุ่งขยายฐานผู้ชมในกลุ่มทั่วไปและคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด Capitalize on it’s หรือ เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง ผ่านการผลิตรายการที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนภายใต้มาตรฐานของ JKN-CNBC ด้วยคนข่าวที่มีคุณภาพตัวจริงในวงการ มานำเสนอรายการเพื่อรองรับกลุ่มผู้ชมที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจ

ภายใต้ความร่วมมือทั้งในรูปแบบและมาตรฐานของ CNBC ผนวกกับทีมงานคนไทยของ JKN-CNBC  ที่นำบุคคลากรแถวหน้าในด้านข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนมาผนึกกำลังกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า JKN-CNBC จะกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนอันดับหนึ่งของไทยได้อย่างแน่นอน ภายใต้แนวคิด Capitalize on it ลงทุน เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp