PRIME ออกโรงแจงข่าวขายหุ้นกู้จำนวน 200 ลบ. ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหมดทั้งจำนวน พร้อมวอนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความเชื่อมั่นบริษัทยังเดินหน้าตามแผน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

184

มิติหุ้น – นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ ซึ่งนำเสนอข้อมูลบิดเบือน โดยพาดพิงบริษัทฯ เกี่ยวกับการขายหุ้นกู้ จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งออกในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ว่าขายได้ไม่ครบจำนวน มีการยกเลิกการขายและเป็นสาเหตุให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับลดลงนั้น ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 200 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและจำหน่ายหุ้นกู้ 200 ล้านบาทได้ครบทั้งจำนวน

“บริษัทฯ ได้รายงานการขายหุ้นกู้และรายงานการใช้เงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ https://www.thaibma.or.th/EN/IssuerDetail.aspx?issuer=PRIME” นายสมประสงค์ กล่าว

นอกจากนี้ ตามที่มีข่าวว่าบริษัทหลักทรัพย์บางแห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประกาศยกเลิกการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อน โดยบริษัทฯ ยื่นข้อมูลขออนุมัติการจำหน่ายหุ้นกู้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

อีกทั้งหุ้นกู้ของบริษัทฯ รุ่น PRIME239A จำนวน 500 ล้านหุ้น ซึ่งครบกำหนดชำระเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้เต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566

นายสมประสงค์ กล่าวต่อไปว่าบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่บริษัทฯ ว่ายังดำเนินธุรกิจตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯ ได้ว่างไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon