หน้าแรก แท็ก KBANK-F

แท็ก: KBANK-F

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 1,923.78 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 13,453,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 143 บาท รวมมูลค่า 1,923.78ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 116.22 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดาน (BIGLOT) จำนวน 1,525,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 76.21 บาท รวมมูลค่า 116.22 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 150.34 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน1,687,800 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้น 89.07 บาท รวมมูลค่า 150.34 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 173.18 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,519,100 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 114 บาท รวมมูลค่า 173.18 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 29.32 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 254,900 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 115.01 บาท รวมมูล 29.32 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 163.64 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,874,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 87.30 บาท รวมมูลค่า 163.64 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 55.98 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 617,400 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 90.66 บาท รวมมูลค่า 55.98 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 176.40 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 2,017,174หุ้น ราคาเฉลี่ย 87.45 บาทรวมมูลค่า 176.40 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 223.27 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 2,533,450 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 88.13 บาท รวมมูลค่า 223.27 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 273.44 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT)จำนวน 2,218,700 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 123.24 บาท รวมมูลค่า 273.44 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 77.12 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่( BIGLOT) จำนวน 535,700 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 143.95 บาทรวมมูลค่า 77.12 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 113.60 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 788,888 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 143.97 บาท รวมมูลค่า 113.60 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 165.57 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,173,800 หุ้นราคาเฉลี่ยหุ้นละ 141.05 บาทรวมมูลค่า 165.57 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 483.13 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 3,417,460 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ141.37 บาทรวมมูลค่า 483.13 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 170.88 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,275,170 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 134.01 บาทรวมมูลค่า 170.88 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 315.02 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 2,348,200 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 134.15 บาท รวมมูลค่า 315.02 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 140.87 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,015,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 138.72 บาทรวมมูลค่า 140.87 ล้านบาท

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 35.46 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 236,900 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 149.66 บาท รวมมูลค่า 35.46 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 103.89 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ ( BIGLOT) จำนวน 687,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 151.22 บาท รวมมูลค่า 103.89 ลบ.

KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 450.90 ลบ.

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 3,305,689 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 136.40 บาทรวมมูลค่า 450.90 ล้านบาท

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS