Monday 14 October 2019
Home Tags PORT

Tag: PORT

PORT ไฟเขียวรับหุ้นเพิ่มทุนเตรียมเข้า SET รับหุ้นปันผลฟรี 10:1 ทุนจดทะเบียนเพิ่ม...

มิติหุ้น- คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT กล่าวว่า “ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 มีมติเอกฉันท์ ให้บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด จากกำไรสะสมในอัตราในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลอัตร...

เด็กแนว (เช้า) – PORT กำลังเกิด Bottom out (11/09/62)

PORT กำลังเกิด Bottom out หุ้น Logistic จัดเป็นกลุ่มที่น่าสนใจทั่วโลก เช่น เดียวกับหุ้นไทย เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำเข้า ส่งออก คลังสินค้า ท่าเรือ โรงงานเช่า ซึ่ง PORT ให้บริการนี้อยู่ครบรูปแบบ PORT เก่งในทุกทางทั้งขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า ซึ่งต้องบอกว่ารายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น เพราะมี...

บอร์ด สหไทย เทอร์มินอล (PORT) ใจดี แจกหุ้นปันผลให้ ผู้ถือหุ้นฟรี 10:1 เตรียมย้า...

มิิติหุ้น - คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอลจำกัด (มหาชน) หรือ PORTกล่าวว่า “ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด จากกำไรสะสมในอัตราในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล โดยเศษของ...

เด็กแนว (บ่าย) – PORT ถึงจุดสะสมแล้ว

PORT ถึงจุดสะสมแล้ว กลุ่ม  Logistic ถือว่ามีอนาคตที่น่ามองกันทั้งนั้น เนื่องจากประเทศยังต้องเดินหน้าต่อไป และการค้าขายก็ยังคงต้องมีไม่หยุด หุ้นกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นดาวรุ่งก็ไม่แปลก แต่ในช่วง Q2 เป็น low season ทำให้รายได้ชะลอตัว   อย่างไรก็ตามจากนี้ไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว PORT มีธุระกิจท่าเทีย...

PORT บอร์ดไฟเขียวจ่ายหุ้นปันผล เตรียมพร้อมย้ายเข้า SET

มิติหุ้น-สหไทย เทอร์มินอล (PORT) หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร โชว์ผลประกอบการครึ่งปี 2562 โชว์รายได้โต 4.4% มีกำไร 56.72 ล้านบาท รุกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและประกาศจ่ายหุ้นปันผล เตรียมย้ายเข้า SET คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS