มข. จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม และ TACGA ปั้น Character สู่สากล

155

มิติหุ้น  –  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Character Licensing Workshop ครั้งที่ 7 โดยมีนายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนายนพ ธรรมวานิช นายกสมาคม นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมในพิธีเปิด  ณ ห้องออดิทอเรียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชุมออนไลน์ zoom meeting

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ Character Licensing Workshop จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรและสถานที่ ในฐานะตัวแทนขอขอบคุณทุกภาคส่วน   ทั้ง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  วัฒนธรรมจังหวัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะนักศึกษาของเราเองที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชีพ ขอเป็นกำลังใจและให้ทุกท่านสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Character Licensing Workshop สำหรับสินค้าลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 7 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้งานนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย 2564 หรือที่เรียกว่า Thailand Creative Showcase 2021: TCS2021ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้บุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ได้เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่ามีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล สินค้าลิขสิทธิ์ได้กลายเป็นธุรกิจที่สำคัญลำดับต้น ๆ ในการสร้างรายได้อันมหาศาลให้กับอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะตัวการ์ตูน จากผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียง เพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมาย กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีเวทีการนำเสนอในตลาดโลกเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงอาจเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง

นายนพ ธรรมวานิช นายกสมาคม นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA)   กล่าวว่า การอบรม ฯดังกล่าวนี้ เป็นการต่อยอดนักออกแบบตัวละคร สร้างรายได้ ความรู้ลิขสิทธิ์ การให้เช่าสิทธิ์ และพัฒนาสินค้า ที่ผ่านมา มีคนเข้าอบรม มากกว่า 200 ตัวละคร มีชื่อเสียงเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ เป้าหมายขยายโอกาสทั่วประเทศ อบรม  2 วันได้แก่  29-30  ตุลาคม 2564 โดยเป็นการอบรมทั้งภาพรวมและตัวต่อตัวกับวิทยากร ปรับปรุงและกลับมาเสนอ จากนั้นจะคัดเลือกเพียง 12 ผลงาน เพื่ออบรมให้ความรู้ต่อในวันที่ 7 ธันวาคม จากนั้นเลือกเพียง 3 ผลงาน เพื่อเรียนรู้ต่อยอดผลงานในระดับสากลต่อไป

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp