วันศุกร์ 1 กรกฎาคม 2022
หน้าแรก แท็ก Pace

แท็ก: pace

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP จำนนวน 7 หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน...

มิติหุ้น-ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดังนี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ...

“วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล”ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 เทขายหุ้น PACE เกลี้ยงพ...

มิติหุ้น-"วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล"ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 เทขายหุ้น PACE เกลี้ยงพอร์ต จำนวน850,974,012 หุ้น สัดส่วน 5.92% ให้ "ไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ" และ "สิปปกร โศภิตสกล" ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรง(OTC) www.mitihoon.com

# PACE (มิติหุ้น) แจ้งมติบอร์ดเมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 อนุมัติให้บริษัทและบ.ย่อย &...

# PACE (มิติหุ้น) แจ้งมติบอร์ดเมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 อนุมัติให้บริษัทและบ.ย่อย "บ.เพซ คันทรี่ คลับหรือ PCC" ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 ทั้งนี้ศาลได้รับคำร้องดงกล่าวแล้ว และมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัท และ PCC เป็นผู้ทำแผนในวันที่ 29 มิ.ย...

PACE ยื่นคำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านการฟื้นฟูกิจการ

มิติหุ้น-บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้และรักษามูลค่าทางธุรกิจไว้ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นทางสถาบันการเงินได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนโครงการนิม...

“ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์” บ.ย่อย PACE ล้มละลายขอศาลเข้าฟื้นฟู

มิติหุ้น-บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) โดยนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 ตามเวลาทำการท้องถิ่นของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับปร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS