วันจันทร์ 4 กรกฎาคม 2022
หน้าแรก แท็ก POLAR

แท็ก: POLAR

#ตลท.(มิติหุ้น) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ IFEC และ POLAR

#ตลท.(มิติหุ้น) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ IFEC และ POLAR เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2563สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.63 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 1 มี.ค.64 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลัก...

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เนื่องจากบริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุ...

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP จำนนวน 7 หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน...

มิติหุ้น-ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดังนี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ...

# ตลท.(มิติหุ้น) ขึ้น SP หลักทรัพย์ POLAR กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำ...

# ตลท.(มิติหุ้น) ขึ้น SP หลักทรัพย์ POLAR กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

ตลท. ขึ้น “NP” หลักทรัพย์ POLAR กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใ...

ตลท. ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ POLAR กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS