วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก JTA

แท็ก: JTA

GL เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการบริษัท

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) โดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท( ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( เกี่ยวกับกรณีที่ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลา...

GL เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการบริษัท

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) โดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท( ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( เกี่ยวกับกรณีที่ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละล...

GL ไม่เพิ่มทุนใน GLFI บ.ย่อยในอินโดฯ

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) โดยนายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มเงินทุนเพิ่มเติมในบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และGLFI จะหยุดการปล่อยเงิ...

GL แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง J Trust Asia P...

มิติหุ้น- บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นฟ้อง Group Lease HoldingsPte. Ltd (“GLH”) บริษัทย่อยที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นทั้งหมดต่อศาลสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่าGLH และจำเลย...

#แก้ไข GL อยู่ในระหว่างการดำเนินการขายหุ้น Bank JTrust Indonesia ของ GLH มูลค่า ...

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) ว่า จากกรณีที่มีหนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 01/2564 เรื่องแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่ประเทศสิงคโปร์ของ Group Lease Holdings Pte. ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ตามที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS